Strona główna Organizatorzy Program Oferta dla firm Kontakt
  Strona główna poniedziałek, 30 listopad 2015   
www.e-zbf.pl
Strona główna
Organizatorzy
Program
Informacje
Oferta dla firm
Galeria
Materiały do pobrania 2012
Kontakt
Patronat medialny
Najnowsze artykuły
Szkolenia z dziedziny ochrony odgromowej w strefach zagrożonych wybuchem PDF Drukuj E-mail
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wynikająca z tego faktu konieczność wprowadzenia nowych norm i zaleceń spowodowało zmiany w podejściu do problemów ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz zagadnień dotyczących ograniczania przepięć w obwodach niskonapięciowych.
Zmiany są szczególnie istotne w przypadku wystąpienia w analizowanych obiektach stref zagrożonych wybuchem. W takich przypadkach należy uwzględnić zarówno wymagania wynikające z ochrony przed zagrożeniami powstającymi podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty, jak i wyładowań w bliskim ich sąsiedztwie.
Dodatkowo należy zastosować właściwie dobrane i rozmieszczone urządzenia ograniczające przepięcia w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu sygnałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych.
Nowym wymaganiem, które należy spełnić przed doborem rozwiązań ochrony odgromowej i przepięciowej jest przeprowadzenie analizy ryzyka zagrożeń piorunowych.
Uwzględniając przedstawione fakty, przygotowano cykl czterech szkoleń omawiających powyższe zagadnienia.


1. ZAGROŻENIE PIORUNOWE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Czas trwania: ok. 6 godzin

Zakres programowy obejmuje:

 • Przedstawienie podstawowych informacji o doziemnych wyładowaniach piorunowych oraz określenie głównych czynników zagrożenia.
 • Omówienie problemów zagrożeń piorunowych obiektów zagrożonych wybuchem oraz zagrożeń przepięciowych urządzeń i systemów elektronicznych.
 • Charakterystykę wymagań dotyczących odporności udarowej, jakie powinny spełniać urządzenia elektryczne i elektroniczne.
   

2. OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W OBWODACH ISKROBEZPIECZNYCH

Czas trwania: ok. 6 godzin

Zakres programowy obejmuje:

 • Przedstawienie norm i zaleceń określających wymagania dotyczące zasad ograniczania przepięć w obwodach iskrobezpiecznych.
 • Charakterystykę właściwości technicznych urządzeń ograniczających przepięcia w obwodach iskrobezpiecznych; podstawowe zasady montażu urządzeń ograniczających przepięcia w obwodach iskrobezpiecznych typowe błędy przy doborze i montażu.
 • Przedstawienie przykładowych rozwiązań praktycznych.


3. OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Czas trwania: ok. 6 godzin

Zakres programowy obejmuje:

 • Przedstawienie norm i zaleceń dotyczących zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę obszarów zagrożonych wybuchem.
 • Przedstawienie zasad ochrony odgromowej obiektów oraz urządzeń technologicznych zagrożonych wybuchem.
 • Omówienie zakresu badań i przeglądów okresowych urządzeń piorunochronnych.
 • Przedstawienie przykładowych rozwiązań praktycznych.


4. ANALIZA RYZYKA WYSTĘPUJĄCEGO W OBIEKTACH LUB URZĄDZENIACH PODCZAS DOZIEMNYCH WYŁADOWAŃ PIORUNOWYCH
 
Czas trwania: ok. 6 godzin

Do redukcji strat wywołanych przez doziemne wyładowanie piorunowe można stosować różnorodne środki ochrony. Potrzeba oraz zakres ich stosowania należy określić po oszacowaniu występującego ryzyka piorunowego. W ramach szkolenia przedstawione zostaną:

 • Normy i zalecenia oraz podstawowe pojęcia i definicje związane z szacowaniem ryzyka.
 • Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem występującego podczas wyładowania piorunowego.
 • Komponenty ryzyka piorunowego dla obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych.
 • Praktyczne przykłady analiz ryzyka piorunowego.
 

Zaplanuj szkolenia i konferencje na rok 2010
Pobierz planer ze szkoleniami na rok 2010
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wszelkie informacje dostępne są pod numerami telefonów:
058 520 77 67, 0605 212 767
e-mail:


Organizatorzy
ASE
Partnerzy Konferencji